Auka konkurransekraft for landbruket!

Eit framtidig berekraftig og konkurransedyktig landbruk må tuftast på eit oppdatert rådgjevingsapparat, forskningsbasert kunnskap og gode kanalar for kunnskapformidling til bønder, forvalting og relevant næringsliv

Storskala Bringebærsatsing

Storskala BringebærsatsingForprosjekt - Storskala Bringebærsatsing på Gangenes, Rennesøy Kommune

Rogaland Landbrukspark ved Bioforsk Vest og Klepp Rekneskapslag er engasjert av Stig Jakob og Monica Hanasand saman med Agnar Apeland for å hjelpe til med planlegging og gjennomføring av eit forprosjekt om storskala dyrking av bringebær til frisk-konsum i veksthus.

Bioforsk Vest har siden 2009 drive med forsking og utvikling av bringebærdyrking i veksthus.

Dette er motivert ut frå at Sør-Vestlandet har særlig gunstige klima- og lystilhøve til å drive slik produksjon. Vidare er dette ein produksjon som vil kunne gjenbruke utrangerte veksthus i fylket vårt.

Dei siste åra har forbruket av ferske bringebær hatt ein kraftig auke og blitt til eit heilårsprodukt.
Den tradisjonelle norske bringebærsesongen er i perioden juli - august, då ferske bringebær frå tunnel- og frilandssesongen kjem på marknaden. Resten av året blir det norske forbruket dekka av import.

Erfaringane dei tre siste åra har vist at norske bringebær er konkurransedyktige i høve til importbær.
Norske bær er både ferskare og betre på smak enn importerte bringebær.

I forprosjektet skal det klarleggjast om det er grunnlag for ei storskala satsing på dyrking av bringebær i veksthus. Bl.a. må forhold rundt marknad, økonomi og praktiske forhold avklarast.

 

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

Rogaland Landbrukspark

landb liten

Rogaland Landbrukspark er Norges største kompetansesenter for landbruk.

Vi skal gjennom samhandling om prosjekter, aktiviteter, nettverksbygging, formidling av kompetanse, profilering og felles kompetanseutvikling innen FoU, utdanning og rådgivning skape:

Økt konkurransekraft for landbruket

Månedens Arrangement

Januar 2021
M T O T F L S
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31

Abonner på Nyhetsbrev