Auka konkurransekraft for landbruket!

Eit framtidig berekraftig og konkurransedyktig landbruk må tuftast på eit oppdatert rådgjevingsapparat, forskningsbasert kunnskap og gode kanalar for kunnskapformidling til bønder, forvalting og relevant næringsliv

Bynærhet som grunnlag for innovasjon og verdiskaping i Matfylket Rogaland

bynert

Dette året har vi jobbet med å revidere og utvikle fjorårets Arena-søknad i tråd med anbefalinger og tilbakemeldinger vi har fått fra Arena-styret. I dag sendte Rogaland Landbrukspark og 21 partnere inn en ny Arena-søknad med overskrift:

«Fra barriere til driver for vekst: Bynærhet som grunnlag for innovasjon og verdiskaping i Matfylket Rogaland»

Formålet med klyngeprosjektet er:

«Å utvikle/videreutvikle verdikjeder basert på rogalandslandbrukets by-/markedsnærhet, og gjennom dette omgjøre tradisjonelle barrierer for vekst og økt produksjon til utviklingsressurser og verdiskapingsdrivere.»

Bynærhet har vært regnet som en sentral barriere for den videre utviklingen av store deler av rogalandslandbruket. I dette prosjektet vil vi flytte fokuset over på det utviklings-og verdiskapingspotensial som ligger i store og voksende urbane nærmarkeder. Dette potensialet er mangfoldig, og omfatter hele landbrukssektoren, fra små enkeltprodusenter til store foredlingsaktører.

Les mer …

Forskning midt i matfatet

Særheim forskningsstasjon ligger midt i matfatet på Jæren i Rogaland. Her er gode forhold for engdyrking/produksjon av vinterfôr, klimaeffekter, klimatilpasning og gressfysiologi.

Tekst: Annette Anda

102 meter over havet, på det høyeste punktet i det åpne kystlandskapet på Jæren, ligger forskningsstasjonen på Særheim. Her jobber 14 ansatte fordelt på flere seksjoner. I tillegg er Bioforsk Særheim en del av Rogaland Landbrukspark som er Norges største kompetansesenter innen landbruket med ni organisasjoner og firma. 

Jæren blir ofte referert til som matfatet Jæren, og er en del av Rogaland fylke som er dominerende innen landbruk i Norge. Området har en lang vekstsesong med et mildt og fuktig klima, og jordsmonn som er karakteristisk som moldrik morene. Dette gjør området godt egnet for de fleste planter som dyrkes i Norge. Stasjonen er plassert midt i et av landets viktigste grovfordistrikter og flere av arbeidsområdene på Særheim er knyttet til dette. Bioforsk vest Særheim har god forankring i regionen og skal være ledende på regional kunnskapsutvikling og formidling innen veksthusproduksjon, grovfor og grønt miljø. 

Rådgiver og forsker Geir Paulsen poengterer at Rogaland også er et fylke med intensiv produksjon innen husdyr, og da spesielt melkeproduksjon.

- Fylket har 30% av innmarksbeitearealet i Norge, og er i så måte en storressurs på landsbasis, sier Paulsen.

Les mer …

Årsmøte i Rogaland Landbrukspark SA

arsmote2015

Rogaland Landbrukspark SA hadde nyleg årsmøte på Særheim i Klepp. Professor Dag Jørund Lønning, rektor ved HLB, fortset som styreleiar. Helga Hellesø, leiar i NLR-Rogaland, held fram som nestleiar.

Under årsmøtet presenterte styreleiar Dag Jørund Lønning, Rogaland Landbrukspark SA og miljøet her oppe på Særheim. Kvar medlemsbedrift hadde ein kort presentasjon rundt deira motivasjon for å vera med i RLP. Det vart opna for samtale rundt forventningar til Rogaland Landbrukspark SA i tida framover.

Les mer …

Besøk av komande produsentar.

Ha elever 1Ha elever 2Nyleg fekk me besøk av 10 muligt komande produsentar frå Hå. Desse kjekke ungdommane har på ungdommsskulen valt gardsdrift som sitt valfag. Dei har tidlegare vore på fleire gardsbesøk, men denne gongen vart besøket lagt til Særheim, for å vise kor dei i framtida kan finne kunnskapen og spisskompetansen som skal til for å halda følgje med i ei raskt utviklande næring.

Fleire av bedriftene her oppe var med å presenterte Rogaland Landbrukspark og eiga bedrift, både ute og inne på Særheim denne dagen.

Les mer …

Årets landbruksbloggar 2014.

arets landbruksbloggerRektor ved HLB, og styreleiar i Rogaland Landbrukspark Dag Jørund Lønning vart under landbrukskonferansen Mat og Landbruk 2015, kåra til Årets Landbruksbloggar 2014.

Dag Jørund Lønning er stemt fram av avisa Nationen sine lesarar, og dei mange tusen som les landbruksbloggen via Norsk Landbrukssamvirke.

13 av dei fremste landbruksvitarane i Noreg skriv fast på landbruksbloggen, i tillegg til mange kjende gjestebloggarar. Bloggen har mange tusen lesarar, og Lønning sine innlegg er delte av fleire tusen på facebook.

Nationen sine lesarar stemte først fram tre finalistar (Dag Jørund Lønning, Kari Redse Håskjold og Christian Anton Smedshaug). I finalerunden gjekk Lønning av med sigeren.

Les mer …

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

Rogaland Landbrukspark

landb liten

Rogaland Landbrukspark er Norges største kompetansesenter for landbruk.

Vi skal gjennom samhandling om prosjekter, aktiviteter, nettverksbygging, formidling av kompetanse, profilering og felles kompetanseutvikling innen FoU, utdanning og rådgivning skape:

Økt konkurransekraft for landbruket

Månedens Arrangement

Januar 2021
M T O T F L S
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31

Abonner på Nyhetsbrev