Auka konkurransekraft for landbruket!

Eit framtidig berekraftig og konkurransedyktig landbruk må tuftast på eit oppdatert rådgjevingsapparat, forskningsbasert kunnskap og gode kanalar for kunnskapformidling til bønder, forvalting og relevant næringsliv

HLB - med nytt kvalitetsstempel

thumb HLB norsk 4f  ny logo  jpeg filKunnskapsdepartementet sin årlege tilstandsrapport for høgare utdanning vart lagt fram i dag, 08.05.12. Rapporten slår fast at Høgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling (HLB) no er ein klar nummer ein i landet når det gjeld eit heilt sentralt sektormål for universitets- og høgskulesektoren, forvalting av samfunnsrolla.

 

Les heile meldinga her: Best i landet på samfunnskontakt

Landets flinkaste studenter studerer bygdeutvikling på Jæren!

Dei flinkaste studentane i landetOffentlege tal om kvalitet i høgare utdanning er no lagt fram:

Bygdene sin eigen høgskule, Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) på Jæren, har nokre av dei flinkaste studentane i landet og eit av dei aller sterkaste fagmiljøa målt i høve til talet på tilsette.
Les meir her: HLB er i landstoppen!

Kva er eigentleg Jæren?

Kva meiner den norske befolkning om jordvernproblematikk og dei store utfordringane Jæren står overfor med veksande folketal og minkane dyrkningsareal? Kva ser ein som viktigst å prioritera framover, landbruk boligygging, natur-/kulturvern, friluftsinteresser?

Rapporten finn du her: Landbruk er viktigarer enn husbygging på Jæren

Pressemelding

Rogaland LandbruksparkNoregs største kompetansesenter for landbruk etablert i Rogaland

 

 

 

 

Les mer …

Landbruksbyen Sandnes

Sandnes kommuneHøgskulen for Landbruk og Bygdeutvikling (HLB) og Sandnes kommune innleiar no eit breispektra samarbeid med utgangspunkt i høgskulen sine pågåande forskningssatsingar rundt jordvern, bynært landbruk og entreprenørskap i landbruksnæringa.

 

 

Les mer …

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

Rogaland Landbrukspark

landb liten

Rogaland Landbrukspark er Norges største kompetansesenter for landbruk.

Vi skal gjennom samhandling om prosjekter, aktiviteter, nettverksbygging, formidling av kompetanse, profilering og felles kompetanseutvikling innen FoU, utdanning og rådgivning skape:

Økt konkurransekraft for landbruket

Månedens Arrangement

Februar 2019
M T O T F L S
week 5 1 2 3
week 6 4 5 6 7 8 9 10
week 7 11 12 13 14 15 16 17
week 8 18 19 20 21 22 23 24
week 9 25 26 27 28

Abonner på Nyhetsbrev