Auka konkurransekraft for landbruket!

Eit framtidig berekraftig og konkurransedyktig landbruk må tuftast på eit oppdatert rådgjevingsapparat, forskningsbasert kunnskap og gode kanalar for kunnskapformidling til bønder, forvalting og relevant næringsliv

Utfordringer ved bruk av melkerobot

MelkerobotTine og Bioforsk går nå sammen om et forprosjekt, for å finne ut av hvorfor noen produsenter lykkes bedre med melkerobot enn andre i forhold til driftsledelse og effektiv produksjon.

Melkeproduksjonen gjennomgår stor og gjennomgripende endringer. Utviklingen de siste 10 årene har gått i retning av større bruk som både ut fra drift, teknologi, bygning og smitterisiko står overfor spesielle utfordringer.

 

Les mer …

Storskala Bringebærsatsing

Storskala BringebærsatsingForprosjekt - Storskala Bringebærsatsing på Gangenes, Rennesøy Kommune

Rogaland Landbrukspark ved Bioforsk Vest og Klepp Rekneskapslag er engasjert av Stig Jakob og Monica Hanasand saman med Agnar Apeland for å hjelpe til med planlegging og gjennomføring av eit forprosjekt om storskala dyrking av bringebær til frisk-konsum i veksthus.

Les mer …

Nøkkeltal 2010

KleppRekneskapslag 200Nøkkeltala skal gje deg som gardbrukar eit måltal for oppnådd økonomisk resultat i produksjonen.

Dette måltalet kan du nytta til å samanlikna mot statistikken for denne produksjonen, og dermed sette deg mål for kva økonomisk resultat du ynskjer å oppnå.

Finn dine nøkkeltal her:

 pdfNøkkeltal 2010.pdf623.33 KB

Vurderer du ny driftsbygning?

thumb Valg alternativ bygg

Korleis kan du lage ei etappevis utbygging som er rasjonell og framtidsretta? Korleis er den beste planløysinga? Kva kostar det? Korleis vert økonomien etterpå? God planlegging gjev ein god start!

Når du og familien investerer fleire millionar i utvikling av føretaket, er det viktig med den tryggleiken og forutsigbarheiten som god planlegging gjev for å sikre gode løysingar.

 Se produktark:

pdfProduktark Logistikk Bygg og Økonomi rådgjeving - samlet.pdf722.34 KB

Side 22 av 22

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

Rogaland Landbrukspark

landb liten

Rogaland Landbrukspark er Norges største kompetansesenter for landbruk.

Vi skal gjennom samhandling om prosjekter, aktiviteter, nettverksbygging, formidling av kompetanse, profilering og felles kompetanseutvikling innen FoU, utdanning og rådgivning skape:

Økt konkurransekraft for landbruket

Månedens Arrangement

Januar 2021
M T O T F L S
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31

Abonner på Nyhetsbrev