Auka konkurransekraft for landbruket!

Eit framtidig berekraftig og konkurransedyktig landbruk må tuftast på eit oppdatert rådgjevingsapparat, forskningsbasert kunnskap og gode kanalar for kunnskapformidling til bønder, forvalting og relevant næringsliv

Me ynskjer å vera rause, nyskapande og stolte.

21.11.14.inspirasjonsdag221.11.14.inspirasjonsdag1

Rogaland Landbrukspark har ein visjon om å vera; RAUSE, NYSKAPANDE OG STOLTE. Men kva vil det seia å vera rause, nyskapande og stolte, ein vanleg arbeidsdag? For å få ei større bevisstgjering kring visjonen vår, arrangerte me fredag 21.11.14, ein inspirasjonsdag med visjonen som tema.

Me hadde med oss Coach og inspirator Trond Ullnes . Han snakka om kunsten å gjera kvarandre gode. Om å vera rause med kvarandre, og rause med å dele av kunnskap og erfaringar slik at kvar av bedriftene i Rogaland Landbrukspark får ei breiare kompetanse som igjen kjem kunden til gode. Han snakka om det å vera nyskapande. Om å tenkja nytt. Plukka frå kvarandre det me har nå, og setja det saman att på nye, og kanskje endå nyttigare måtar. Han snakka også om det å vera stolte. Ettermiddagen starta med ei utfordring; er den jobben de gjer viktig og betydningsfull. Me vart raskt einige om at den jobben me gjer er viktig, for mange. Alle treng mat, så kanskje jobbar me med noko av det aller viktigaste ein kan jobbe med. Jobben med å bidra til matproduksjon er ikkje berre viktig for oss her i Rogaland, den har betydning for heile verda. Me kan derfor trygt seia at alle her på Særheim er stolte av å få jobbe med å produsere kunnskap og formidle dette ut til dyktige bønder og produsentar, som igjen leverer norsk kvalitetsmat!                          

Les mer …

Professor gjev ut "manual" for fornying av lokaldemokratiet

bok2

Boka  Dialogbasert utvikling; ein manual for lokal mobilisering og demokratifornying, skriven av professor Dag Jørund Lønning. Dette er den første norske «handbok» i mobiliseringsarbeid og «gjer-det-sjølv-demokrati».

Enkeltmennesket sin rett til medverknad i utviklings- og planprosessar som vedkjem ein sjølv er nedfelt i plan- og bygningslov. Samtidig sit det offentlege utan konkrete verkemiddel for å realisera slik involvering. Utover dei tradisjonelle høyringsprosessane, og eit og anna informasjons-/folkemøte der mykje av konklusjonane synest dregne på førehand, skjer det lite på dette feltet i norske kommunar. Dette kjem t.d. fram i arbeidet med kommunereform.

Boka forklarar kvifor idealet om medverknad er så krevjande å realisera, men kjem også med handlingsretta og svært konkrete råd om korleis reelt involverande mobiliseringsprosessar kan etablerast.

Forfattaren tek til orde for eit meir deltakande demokrati; involverande lokale prosessar som gjev enkeltmenneske rom til å bli aktive samfunnsutviklarar.

Denne handboka i «gjer-det-sjølv-demokrati» er utgjeven som praktbok på Jæren Forlag. Den er utforma etter ein populærvitskapleg mal og er rikt fotografisk illustrert.

Dag Jørund Lønning er professor i nyskaping og bygdeutvikling og rektor ved Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling på Jæren. Han har arbeidd i mange år med forsking og utviklingsoppdrag knytt til nyskaping og mobilisering, og har skrive ei lang rekke bøker og forskingsartiklar.

Les mer …

Bonde i medgang og motgang!

traktorkrasj

 

 

19.november blir det møte på Øksnevad vidaregåande skole med tema «Bonde i medgang og motgang» Dette er et samarbeid mellom NLR-Rogaland og LHMS. Du kan delta enten kl. 12.00 eller kl. 19.30.  Se docxvedlegg

 

 Foto: Rolf Svendsen.

 Kort omtale av møtet:

«Foredrag av Magne Vegge, som både er bonde og enhetsleder av psykiatrisk poliklinikk i Farsund.

Han vil setter søkelys på hvordan vi bruker ”Godt Bondevett” for å møte ulike utfordringer i landbrukshverdagen.

                                                                       Enkel servering og anledning til spørsmål og samtale.                          

Les mer …

Særheimdagen 2014

sdag4

Hallesby2sdag6

 

 

 

 

 Tirsdag 14 oktober arrangerte Rogaland Landbrukspark Særheimdagen 2014.

150 – 200 interesserte produsenter og andre knyttet til landbruksnæringen tok turen opp til Særheim for å høre på dyktige fagfolk fra kompetansemiljøet i Rogaland landbrukspark. Et bredt utvalg av innlegg knyttet til veksthus, grovfor, avl, landbrukspolitikk, driftledelse med mer var tema denne dagen. Foredragene var fordelt på tre ulike lokasjoner i landbruksparken, og besøkende stod fritt til å velge hvilke innlegg de ville ha med seg.

Formålet med denne dagen var å vise produsenter og andre interesserte hva vi her på Særheim kan tilby av landbruksrelatert kompetanse.

Strålende sol gjorde at det var god stemning og liv rundt matteltet og standene i lunsjen.

Besøkende var positive til arrangementet, noe som også kom frem i reportasjen til Tv Vest.

Sundtoft til Særheim.

Tine10

Sundtoft ser grøne tak 

 

 

 

 

Tysdag 14 oktober var klima- og miljøminister Tine Sundtoft, rådmann i Klepp kommune Ivar Undheim og ordførar Ane Mari Braut Nese, gjestar hjå Bioforsk Vest, Særheim. Tema for besøket var forsking rundt lokal overvatn disponering.

Les mer …

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

Rogaland Landbrukspark

landb liten

Rogaland Landbrukspark er Norges største kompetansesenter for landbruk.

Vi skal gjennom samhandling om prosjekter, aktiviteter, nettverksbygging, formidling av kompetanse, profilering og felles kompetanseutvikling innen FoU, utdanning og rådgivning skape:

Økt konkurransekraft for landbruket

Månedens Arrangement

Januar 2021
M T O T F L S
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31

Abonner på Nyhetsbrev