Auka konkurransekraft for landbruket!

Eit framtidig berekraftig og konkurransedyktig landbruk må tuftast på eit oppdatert rådgjevingsapparat, forskningsbasert kunnskap og gode kanalar for kunnskapformidling til bønder, forvalting og relevant næringsliv

Dialogarbeidet tok av.

jersmia kleppFantastisk stemning og full sal (200!) då Jærsmiå, og resultata frå HLB sitt dialogarbeid, vart presentert offentleg i Klepp rådhus.

Jærsmia si prinsipperklæring «Ja, me kan både verna matjorda og bygga for ei veksande befolkning!» vart offentleggjort og overlevert til Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa.

 Blant dei 200 frammøtte var lokal- og regionalpolitikarar, forvaltar, representantar frå ei rekke lag og organisasjonar i regionen, frå bønder, utbyggarar, næringsforeining, sentrumsforeiningar og bygdelag.

Les mer …

Tomatfestivalen 2014

tomatfestival

Rogaland Landbrukspark var sammen med Bioforsk Vest representert med stand på årets tomatfestival på Finnøy i Ryfylke. Tomatfestivalen er en stor begivenhet på øya, og samler både små og store. Her er fokuset veksthusproduksjon og tomater, men også andre utstillere var på plass. Traktorer og landbruksmaskiner, mattelt med lokale delikatesser, sang fra scenen, og ekte bygdestemning preget festivalen.

Vi hadde mye besøk på standen. I tillegg til faglig informasjonen hadde vi også gjettelek. Publikum skulle gjette hvor mange tomatfrø som var i reagensrøret, riktig antall var 1052 stk. Vinneren  som gikk av med seieren tippet 1020stk. Hun gikk fornøyd hjem med hovedgevinsten, en stor og flott kurv med ferske gode grønnsaker.

Landbruksminister Sylvi Listhaug var med å åpnet festivalen. Hun deltok også i potet/tomatløpet. Her representerte poteten team Listhaug og lokale politikere, og tomaten team lokale bønder og gartnere. Det endte med at poteten gikk først i mål; bøndene måtte se seg slått av politikerne. I hvertfall denne gang….

Mengder med glade mennesker, sol fra en nesten skyfri himmel, og god stemning, gjorde dette til en flott festivaldag!

 

Les mer …

Trepark ved Bioforsk Særheim

Tre på særheim2Fra før er det på Særheim etablert flere arter og sorter av trær til grøntmiljø i en trepark. Nå bidrar Folkvord Planter med flere trær, til testing og demonstrasjon. I denne omgang blir det plantet i alt 12 arter og sorter av rogn og asal som en allé langs Postveien.

 Arbeidet med å finne fram til det beste plantematerialet er svært viktig for kvaliteten i grøntarealene. Målet er å finne fram til gode planter som er tilpasset krav en finner i naturmangfoldloven og for å møte de store utfordringene plantesykdommer og klimaendringene innebærer. Vi bruker for få arter i norske grøntanlegg ved tettsteder og byer og det er derfor nødvendig å øke mangfoldet. Demonstrasjon av trærne kan være et viktig virkemiddel i den sammenheng. Vi regner også med at demonstrasjonsanlegga ved Bioforsk Særheim skal bli til et godt verktøy ved fagdager og opplæring med plantebruk som tema.

Les mer …

Bønder og utbyggararar; frå konflikt til dialog og samarbeid

Jersmia

21 august presenterer Jærsmiå sine første resultat: Bønder og utbyggararar frå konflikt til dialog og samarbeid

Konfliktnivået knytt til jordvern/matproduksjon og boligbygging i jærlandskapet har vore svært høgt, og kommunikasjonen sterkt prega av skyttargravsretorikk og lite kontakt på tvers av konfliktliner. Dialogforumet/tankesmia Jærsmiå har på kort tid medverka til ei betydeleg klimaendring. Torsdag 21 august kl 18.30 skal nokre av resultata frå arbeidet presenterast. For første gong nokosinne går bønder og utbyggarar frå jærregionen saman om ein felles boligbygging-/jordvernkonferanse. Arrangementet finn stad i Klepp rådhus.

Jærsmiå består av profilerte representantar for landbruk, bolignæring, anna næringsliv, politikk og forvalting, forsking og frilufts-/verneinteresser i jærregionen. Dialog på tvers av sektor- og interessegrenser er nytta som verktøy for å produsera modellar for arealutvikling med breitt eigarskap og derfor, potensielt, stor berekraft. Det er gjort betydelege framsteg i dette arbeidet, og resultat blir presenterte under samlinga.

Det vert innleiingar frå m.a. fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, professor (og prosjektleiar) Dag Jørund Lønning, ordførar Ane Mari Braut Nese, og representantar for bøndene og utbyggarane i Jærsmiå. Forskar Olav Eggebø vil presentera den nye nettportalen for arealutvikling i jærregionen.

I løpet av kvelden skal og alle frammøtte trekkjast inn i dialogen rundt dei viktige spørsmåla: kor skal me dyrka, og kor skal me bygga? korleis får me til gode arealprosessar der alle interesser blir inkluderte? korleis samskaper me attraktive lokalsamfunn i regionen vår?

Tidspunkt og program finn ein her.

Meir info: Prosjektleiar prof. Dag Jørund Lønning

Les mer …

Besøk frå Estland.

age 3age 2age 1Onsdag 16 juli fekk me besøk av ei gruppe på 27 personar frå Voru bondelag, Estland. Voru bondelag er i år 25 år, og i denne forbindelse har dei arrangert ein fagtur til Norge. Odd Undem, frilandsprodusent frå Orre, var vert for reisefylgje. Marika Parv frå Voru, tidlegare elev på Øksnevad vgs, var med som tolk. Rogaland Landbrukspark var eit av fleire stopp i løp av dei tre  hektiske dagane dei skulle vera her i Norge.

Kristin Skrettingland frå Rogaland Landbrukspark, Martin Svebestad, dagleg leiar  Klepp Rekneskapslag og Michel Verheul, forsker Bioforsk, var med og hadde innlegg om Rogaland landbrukspark, og om landbruk og grønt milljø i Norge og Rogaland.

Næringsutviklar Åge Jørgensen var med og viste rundt i veksthusa.

 

 

Les mer …

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

Rogaland Landbrukspark

landb liten

Rogaland Landbrukspark er Norges største kompetansesenter for landbruk.

Vi skal gjennom samhandling om prosjekter, aktiviteter, nettverksbygging, formidling av kompetanse, profilering og felles kompetanseutvikling innen FoU, utdanning og rådgivning skape:

Økt konkurransekraft for landbruket

Månedens Arrangement

Januar 2021
M T O T F L S
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31

Abonner på Nyhetsbrev