Auka konkurransekraft for landbruket!

Eit framtidig berekraftig og konkurransedyktig landbruk må tuftast på eit oppdatert rådgjevingsapparat, forskningsbasert kunnskap og gode kanalar for kunnskapformidling til bønder, forvalting og relevant næringsliv

Stor aktivitet i ridehallen på Øksnevad

Øksnevad vgsRidehallen på Øksnevad er utleid nesten hver helg til forskjellige hesteaktiviteter og rideklubber. Nylig var det Sola rideklubb som arrangerte sprangstevne med ca180 startere fordelt på to dager. Elever ved skolen deltok og plukket med seg fine plasseringer. Elevene ved Toppidrett var også sterkt inne i arrangementet hvor de både dømte feil og stil, var banemannskap, tidtakere, skrivere og speakere! På bildet er Celin Sjursen som vant de to høyeste klassene.

Kalving og sjukebinge – endring i forskrift om hold av storfe

kalvingsbinge

I haust kom Mattilsynet med nokre endringar i forskrift om hold av storfe. Ei av endringane var at det skal vera ein kalvingsbinge og ein sjukebinge for kvar påbegynte 25 kyr. Har du 45 kyr må du dermed ha to kalvingsbingar og to sjukebingar, til saman fire bingar. For at desse bingane ikkje berre skal  verte unødig plasskrevande areal som ikkje blir brukt, bør ein finne gode løysingar. Ei form for «velferdsavdeling» blir stort sett planlagd i alle nye bygg, også i ein del påbygg. Med å bygge «velferdsavdelinga» litt fleksibel og legge opp til å kunne dele avdelinga opp i 2-3 bingar, kan du oppfylla kravet til kalvings- og sjukebingar. Då har du ei god avdeling du veit blir brukt, og kan regulere tal bingar og størrelsen på velferdsavdelinga etter behov. Trengs det fleire bingar kan ein fôrsentral med nokre fleksible grinder og halm vera aktuell i korte periodar. Du kan ta kontakt med Hallgeir Gravelsæter på Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den. eller tlf. 971 72 623 dersom du har spørsmål.  (Medlemsskriv 2014-02, NLR Rogaland.)

Foto: Karin Gjerde.

 

Les mer …

Det internasjonale året for familiejordbruk

Familiebruk

Landbruk- og matdepartementet skriv at 2014 er FNs internasjonale år for familiejordbruket. Året skal bidra til å øke oppmerksomheten om familie- og småskalajordbruket, og den viktige rollen det spiller i arbeidet med å redusere sult og fattigdom, sikre mattrygghet og forbedre livsvilkårene på landsbygda.

Rogaland landbrukspark jobber med å få til et Arenaprosjekt for landbruket i Rogaland. Prosjektet har som mål:"Mer mat i matfylket, -på en bærekraftig måte." Dersom en skal nå dette målet om å produsere mer mat på en bærekraftig måte i fremtiden trenger vi å ta vare på det dyrkbare arealet, og samtidig øke produksjonen. "Store produsenter" i "sentrale strøk" klarer ikke alene å nå målet fra st.m 9. om 20%økt matproduksjon frem mot 2030. Dersom vi skal nå et så ambasiøst, politisk mål som her er sett, og på den måten få være med på å bidra til at det vert nok mat på alle fat, trenger vi både små og store matprodusenter.   

Familiejordbruket har i tillegg en viktig sosioøkonomisk og kulturell rolle.

Både i utviklingsland og industriland er familiejordbruket den dominerende driftsformen i matproduksjonssektoren. 

 

 

ARONIAJUICE HALVERTE ANTIBIOTIKABRUK.

Aroniabær

I eit forskingsprosjekt kring samanhengen mellom bruk av aroniajuice og tilfelle av urinvegsinfeksjon på sjukeheimar i Sandnes, kan det sjå ut som aronia kan ha eit førebyggjande potensial mot urinvegsinfeksjon. Tine var ein av fleire samarbeidspartnarar då prosjekteigar Bioforsk Vest sette i gang eit forsøk der 236 bebuarar ved seks sjukeheimar i Sandnes drakk juice frå Aroniabær i tre månadar. Dette førte til at bruken av antibiotika mot urinvegsinfeksjon vart halvert. Dr.scient og prosjektleiar Rune Slimestad ved Bioforsk Vest meiner dette er eit «veldig, veldig spanande funn». Han presiserar også at det endå er ein god del usikkerheit og forbehold som gjer at det er behov for eit oppfylgjande medisinsk dybdestudium.  

Les mer …

Røynsle med raigras og isåing i 2013

raigras

 

Det har vore mange gode tilbakemeldingar på isåing i eng og bruk av eitt- og toårig raigras i 2013. Tidleg såing i glissen eng er med og sikrar eit godt resultat. Frå fagmøtet 26. november 2013 har vi samla ulike røynsle om grasavlingar og isåing.

 

 

Les mer …

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

Rogaland Landbrukspark

landb liten

Rogaland Landbrukspark er Norges største kompetansesenter for landbruk.

Vi skal gjennom samhandling om prosjekter, aktiviteter, nettverksbygging, formidling av kompetanse, profilering og felles kompetanseutvikling innen FoU, utdanning og rådgivning skape:

Økt konkurransekraft for landbruket

Månedens Arrangement

Januar 2021
M T O T F L S
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31

Abonner på Nyhetsbrev