Nyheter

Parsellhagar på Kleppestemmen

ParsellNo vil det vere mogeleg å dyrka sin eigen mat i Klepp!

Rogaland Landbrukspark tilbyr no parsellar for å gi interesserte hagedyrkarar utan hage moglegheiter å få seg ein kjøkkenhage. Me stiller til rådigheit eit lite jordstykke på Kleppestemmen (ca eit halvt mål) og deler dette opp i 40-50 parsellar som leiges ut. Dette er eit prosjekt me prøver i fyrste omgang i 2016, og erfaringane frå dette året vil bestemme om dette blir eit permanent tilbod. Desse parsellane er hagar folk kan bruka til matauk og rekreasjon. Ein kan dyrka både sin eigen mat og sine eigne interesser.

Ein har sett at parsellhagar kan skape større interesse for tema som landbruk og bærekraft. Dette kan vere med å auke matproduksjon (om enn i det små), kunnskap om korleis maten me et blir dyrka og ikkje minst kan det vera ein flott sosial møteplass ute i det fri.

Vil du leiga ein parsell, meld deg på her

 

 

Les mer …

Velkommen til Jul på Øksnevad

 

jul-450x578

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer …

50 År på Særheim!

Arne og AlvhildLandbruksforskningen og rådgivningen har vært 50 år på Særheim, og dette ble markert med en innholdsrik fagdag basert på temaet Økt matproduksjon og nye muligheter - fra ny kunnskap til verdiskaping

Både regionale og nasjonale foredragsholdere gjorde dette til en vellykket og interessant Særheimdag 2015, med et program som satte fokus på verdiskaping.

Les mer …

Potetopptak på Særheim

nett1Tradisjonen tro var barnehagebarn fra Jær-regionen samlet på Særheim for å få potetene opp av jorda. Det er NLR som har hovedansvaret for dette årlige arrangementet, i samarbeid med flere aktører i Rogaland landbrukspark. Det ble servert bakte poteter fra grillen og rosa brus til både små og store.

Fjordhesten "Støylar" fra Øksnevad Videregående skole var på plass for å demonstrere hvordan potetene ble hentet før maskinene overtok arbeidet.

En flott høstdag på Særheim med god stemning, skitne hender og glade mennesker.

Les mer …

Nytt kufjøs – frå idè til byggestart

tine logo

Gjennom kursopplegget vil du få overblikk, kunnskap og lære meir om kva du må tenke gjennom når du skal planlegge nytt kufjøs – frå A til Å. Korleis skal bygning og ventilasjon vera, korleis få god logistikk og dyreflyt, kva mjølkesystem og grovfôrmekanisering er aktuell, korleis skal kyr, ungdyr og kalvar ha det? Korleis gå fram frå tanke om nytt fjøs til god drift i det nye fjøset?

Les mer …

Kurs: Bonden som byggherre

I høst arrangerer NLR Rogaland kurset «Bonden som byggherre» i samarbeid med Klepp Rekneskapslag og Innovasjon Norge. Målgruppen er bønder, rådgivere, forvaltning, bank/finansieringsaktører og andre interesserte. Det er lagt opp til et allsidig program, som passer både for de med konkrete byggeplaner og for de som tenker noen år fram i tid. Hovedtema er bondens rolle i de ulike fasene i en bruksutbygging. Forelesere er Susanne Pejstrup (DK) fra Lean Farming®, Vegar Brenne, bygningsrådgiver fra NLR Nord-Trøndelag, med flere.

  • HVOR: Møterom, Klepp Rekneskapslag, Særheim
  • NÅR: 12. og 19. november, kl. 09.30-15/15.30
  • PRIS: kr 500 per dag, eller kr 800 for begge dagene
  • PÅMELDING: link i program, eller mail/tlf til NLR Rogaland eller Klepp Rekneskapslag

    Les mer …

Forskningstorg i Stavanger 19. September

Norgesforskningstorg forskningsråd arrangerer Forskningsdagene i samarbeid med universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter, biblioteker, museer, kommuner og næringsliv. Hovedtema for Forskningsdagene 2015 er "Mat" med slagordet "Sulten?" Rogaland Landbrukspark er selvfølgelig representert på stand!

Les mer …

HLB Åpner ny avdeling i Steigen

Logo u bakgrunnVELKOMMEN!

Det er ikke hver dag en ny høgskole åpnes i Nordland – i alle fall ikke i en kommune med 2500 innbyggere, og med 25 mil til nærmeste flyplass. Høgskolen for landbruk og bygdeutvikling, HLB, er imidlertid ikke kjent for å tenke helt som andre, og utvider nå med en egen nordavdeling i Steigen kommune. Du/dere inviteres herved til storstilt åpning, med inspirerende fagseminar om samfunnsutvikling og nyskaping i Steigen Allhus 24.september kl 09.00. Stortingets næringskomite og Steigens Glade Musikanter er representert – kommer du?

Les mer …

Markvandring på Særheim

markvandring 

 

Markvandring på Særheim!

Tema for markdagen var gras og grovfor, gras- og kløverartar og frøblandingar, ulike strategiar for fornying av eng og plantevern.

På bilete ser med Lars Nesheim som viser og  snakkar om eit verdiprøvingsfelt med raigras- og raisvingelsortar.

...

Ca 20 rådgivarar og representantar  for såvareforretningar deltok på ein fin markdag i augustsola.

 

Besøk av prisvinner på Særheim.

Savabieasfahani 4Savabieasfahani 1

Fredag 5 juni besøkte prisvinner Mozhgan Savabieasfahani Særheim. Ho kjem opprinneleg frå Iran, er miljøtoksikolog og held til i Ann Arbor, Michigan, USA. Dr. Savabieasfahani er ein engasjert forskar med mange publikasjonar om miljøgifter i vitskapelege tidsskrift. I 2009 ga ho ut boka “Forureining og reproduksjonsskadar”, om celledød og skadar på forplantningssystemet hos fisk og pattedyr.

3 juni fekk Dr. Savabieasfahani tildelt Rachel Carson-prisen 2015 på Stavanger kulturhus for sitt intense arbeid for å auka offentlege bevisstgjering rundt dei grusomme etterverkningane krigar har på menneskets helse og miljø.

Ho har vore spesielt engasjert i å skape merksemd rundt det store omfanget av fosterskadar i Irak, som kan setjast i samanheng med kjemisk forureining under og etter krigen i 2003.

Dr. Savabieasfahani har fylgt konfliktane i Midtøsten nøye, og arbeidet hennar er av solide vitskaplege tilnærmingar innanfor eit komplekst og følsamt område. Ho brukar mykje energi og engasjement i å formidle funna sine for omverden.

Les mer …

Bynærhet som grunnlag for innovasjon og verdiskaping i Matfylket Rogaland

bynert

Dette året har vi jobbet med å revidere og utvikle fjorårets Arena-søknad i tråd med anbefalinger og tilbakemeldinger vi har fått fra Arena-styret. I dag sendte Rogaland Landbrukspark og 21 partnere inn en ny Arena-søknad med overskrift:

«Fra barriere til driver for vekst: Bynærhet som grunnlag for innovasjon og verdiskaping i Matfylket Rogaland»

Formålet med klyngeprosjektet er:

«Å utvikle/videreutvikle verdikjeder basert på rogalandslandbrukets by-/markedsnærhet, og gjennom dette omgjøre tradisjonelle barrierer for vekst og økt produksjon til utviklingsressurser og verdiskapingsdrivere.»

Bynærhet har vært regnet som en sentral barriere for den videre utviklingen av store deler av rogalandslandbruket. I dette prosjektet vil vi flytte fokuset over på det utviklings-og verdiskapingspotensial som ligger i store og voksende urbane nærmarkeder. Dette potensialet er mangfoldig, og omfatter hele landbrukssektoren, fra små enkeltprodusenter til store foredlingsaktører.

Les mer …

Underkategorier

Side 1 av 10

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

Rogaland Landbrukspark

landb liten

Rogaland Landbrukspark er Norges største kompetansesenter for landbruk.

Vi skal gjennom samhandling om prosjekter, aktiviteter, nettverksbygging, formidling av kompetanse, profilering og felles kompetanseutvikling innen FoU, utdanning og rådgivning skape:

Økt konkurransekraft for landbruket

Månedens Arrangement

Januar 2021
M T O T F L S
week 53 1 2 3
week 1 4 5 6 7 8 9 10
week 2 11 12 13 14 15 16 17
week 3 18 19 20 21 22 23 24
week 4 25 26 27 28 29 30 31

Abonner på Nyhetsbrev