Nå kan berre regnet koma....

110914 grøne tak isakPå Særheim vert det jobba med eit porsjekt med tema: «Lokal overvatn håndtering». I prosjektet skal det utviklast konstruksjon og dimensjonering for ein blå-grøn infrastruktur som blant anna består av grøne tak, regnbed og opne flomkorridorar som ledar vatnet utanom bygningar og anna infrastruktur som kan skadast. Byar og tettstad er sårbare for ekstremvêr med mykje nedbør. Avløpsnettet er sjeldan dimensjonert for å ta unna så store avrenninger som me kan forventa i framtida. Det vil derfor ha mykje for seg å etablere grøne tak for å absorbere regnet, og la det renne ned i avløpssystemet over lengre tid.

 

Noko av arbeidet i prosjektet går ut på å koma fram til den beste vegetasjonen og vekstmedia tilpassa dei store nedbørsmengdene me har her på Vestlandet.

Nå er endeleg dei grøne taka ferdige, og tekne i bruk her på Særheim. Geir Tore Tengesdal og Isak Drozdik er strålande nøgde med prosjektet og arbeidet som er gjort så langt. 

forskertorgetLørdag 20 september stod Annette Anda, Arne Sæbø og Michel Verheul frå Bioforsk på forskertorget i Stavanger, og demonstrerte virkninga av dei grøne taka på små demonstrasjonstak. Det var stor interesse for dette blant besøkande av standen.

 

 

 

For meir info sjå: http://www.landbrukspark.no/nyheter/209-tiltak-mot-ekstrem-nedbor

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

Rogaland Landbrukspark

landb liten

Rogaland Landbrukspark er Norges største kompetansesenter for landbruk.

Vi skal gjennom samhandling om prosjekter, aktiviteter, nettverksbygging, formidling av kompetanse, profilering og felles kompetanseutvikling innen FoU, utdanning og rådgivning skape:

Økt konkurransekraft for landbruket

Månedens Arrangement

Januar 2019
M T O T F L S
week 1 1 2 3 4 5 6
week 2 7 8 9 10 11 12 13
week 3 14 15 16 17 18 19 20
week 4 21 22 23 24 25 26 27
week 5 28 29 30 31

Abonner på Nyhetsbrev