Bynærhet som grunnlag for innovasjon og verdiskaping i Matfylket Rogaland

bynert

Dette året har vi jobbet med å revidere og utvikle fjorårets Arena-søknad i tråd med anbefalinger og tilbakemeldinger vi har fått fra Arena-styret. I dag sendte Rogaland Landbrukspark og 21 partnere inn en ny Arena-søknad med overskrift:

«Fra barriere til driver for vekst: Bynærhet som grunnlag for innovasjon og verdiskaping i Matfylket Rogaland»

Formålet med klyngeprosjektet er:

«Å utvikle/videreutvikle verdikjeder basert på rogalandslandbrukets by-/markedsnærhet, og gjennom dette omgjøre tradisjonelle barrierer for vekst og økt produksjon til utviklingsressurser og verdiskapingsdrivere.»

Bynærhet har vært regnet som en sentral barriere for den videre utviklingen av store deler av rogalandslandbruket. I dette prosjektet vil vi flytte fokuset over på det utviklings-og verdiskapingspotensial som ligger i store og voksende urbane nærmarkeder. Dette potensialet er mangfoldig, og omfatter hele landbrukssektoren, fra små enkeltprodusenter til store foredlingsaktører.

 Begrepet «bynært landbruk» er lite definert i Norge. I den grad begrepet har vært brukt, har det ofte pekt mot opplevelsesproduksjon. Det har også vært en glidende overgang til «urbant landbruk», med grønne tak og grønnsaksdyrking i byhager.1 I dette Arenaprosjektet utvides begrepet bynært landbruk betydelig, til å omfatte (mer eller mindre) all bynær landbruksproduksjon og -foredling. Denne definisjonen omfatter både 1) primærproduksjon, 2) sekundærproduksjon (foredling), 3) tertiærproduksjon (tjenesteproduksjon) og 4) kvartærproduksjon (opplevelser).

Ingen andre regioner i landet har så stort potensiale for å satse på bynære verdikjeder innen landbruket som det Rogaland har. Samtidig er potensialet både lite undersøkt og utviklet. Det er et stort behov for kreativ nytenking og entreprenørskap rundt bynærhet. Landets kanskje viktigste landbruksregion befinner seg «ved inngangsdøren» til noen av Norges raskest voksende byområder. Enkeltaktører har gått foran med spennende satsinger når det gjelder å utforske og utvikle bynære verdikjeder, men denne markedsnærheten er i liten grad omtalt som potensial verken av landbruksorganisasjoner eller i regional forvaltning.

Tematikken «bynærhet som potensial» er også lite berørt i regionalplan for landbruk i Rogaland. Byvekst er likevel et svært sentralt utgangspunkt for denne planen, men da som begrensende rammefaktor for landbruket. Rogaland har noen av landets raskest voksende byer og byområder og en stor landbasert oljerelatert produksjonssektor. Dette krever arealer. Over tid har store landbruksarealer blitt bygget ned i jærregionen, og Rogaland har tidligere fått stempel som «versting» i jordvernsammenheng. Jordverntematikk står således svært høyt på dagsorden når det gjelder rogalandslandbrukets utfordringer.

Jordvernutfordringene løses ikke gjennom et arenasamarbeid, og er rammevilkår som vil prege og utfordre rogalandslandbruket i overskuelig framtid. Derimot kan et bredt aktørsamarbeid mellom næring, forvalting og kunnskapsaktører styrke eksisterende og bygge nye forbindelser mellom byRogaland og landbruksRogaland. Indirekte kan dette skape større forståelse for landbrukets utfordringer. Ny verdiskaping er likevel samarbeidets tydelige primære mål. Arena Landbruk Rogaland etableres dermed som en verdiskapingsarena for best mulig å kunne koble byområders og det produksjonsrelaterte næringslivets mangfoldige behovsstruktur (for produkt, tjenester, opplevelser, energi) med landbrukets kanskje like mangfoldige tilbudsstruktur (produkt, tjenester, opplevelser, energi)

(Teksten er hentet fra innsendt søknad.)

Nå krysser vi fingrene og håpe på positiv tilbakemelding på et spennende, nytenkende og samlende klyngeprosjekt for hele landbruksnæringen i Rogaland.

 

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

Rogaland Landbrukspark

landb liten

Rogaland Landbrukspark er Norges største kompetansesenter for landbruk.

Vi skal gjennom samhandling om prosjekter, aktiviteter, nettverksbygging, formidling av kompetanse, profilering og felles kompetanseutvikling innen FoU, utdanning og rådgivning skape:

Økt konkurransekraft for landbruket

Månedens Arrangement

Juni 2019
M T O T F L S
week 22 1 2
week 23 3 4 5 6 7 8 9
week 24 10 11 12 13 14 15 16
week 25 17 18 19 20 21 22 23
week 26 24 25 26 27 28 29 30

Abonner på Nyhetsbrev