Nyheter

Øksnevad vgs; ein flott skule!

oksnevad2oksnevad3

Fredag 5.september var bedriftene i Rogaland landbrukspark samla til månadleg felleslunsj. Denne gongen var det Øksnevad Vidaregåande skule som var vert. 

Dei siste åra har det skjedd store endringar på "bruket" på Øsnevad. Nå står det ferdig ein ny, flott og moderne skule som kan tilby studieretningar innan naturbruk og anleggsfag, anleggsgartnar, driftsoperatør idrettsanlegg, hest og hovslagar, og landbruk og gartneri. I tillegg tilbyr skolen alle elevar eit tredje år, for å oppnå generell studiekompetanse. Øksnevad vgs har også spesialklasse for elevar som treng arbeidstrening eller ekstra oppfylging av ulike grunnar. 

Assisterande rektor Anne Kathrine Edland informerte oss om skulen i det nye auditoriet. Deretter fekk me omvisning på bruket av driftsleiar Kristian Malde både av stallar, fjos, ridehall, maskinhall m.m. Det var eit flott anlegg som både lærarar og elevar kan vera stolte av!

Her er link til ein flott film to ansatte ved Øksnevad Vgs har laga om skulen: http://youtu.be/SeWcA26lHzE

oksnevad1

Særheimmesterskapet 2015

mesterskap.web1

web2

web3

web4

Torsdag 11 september vart Særheimmesterskapet i hesteskokast 2015 arrangert. Ansatte på Særheim hadde full innsats for å vinne vandrepokalen til eiga bedrift. Det var nydeleg vêr, og stor konkurranseånd. NLR Rogaland gjekk til slutt av med seieren mot finalist og fjorårsvinnar HLB.

Me gratulerar NLR med ein velfortjent seierSmileweb6web7web8

 

 

 

 

  

Les mer …

Tettare samarbeid mellom matfylka Rogaland og Trøndelag

oiOi2Nyleg var Rogaland Landbrukspark, NCE Culinology, Rogaland Bondelag, Samarbeidsrådet i Rogaland og Trøndelag og Oi!Trøndersk mat og drikke, samla i Måltidets hus for å diskutere moglegheita for eit tettare og meir forpliktande samarbeid mellom desse to landbruksfylka.

Oi!Trøndersk Mat og Drikke AS er eit aksjeselskap som jobbar for å videreutvikle Trøndelag som eit av landets mest spanande matregionar, slik at det gjer meirsmak og meirverdi lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Det vart ein innhaldsrik dag, med mange spanande forslag til vidare samarbeid. Då dagen var omme var det alt sett fleire konkrete punkt på blokka som me skal ta tak i i tida som kjem.  

Les mer …

Dialogarbeidet tok av.

jersmia kleppFantastisk stemning og full sal (200!) då Jærsmiå, og resultata frå HLB sitt dialogarbeid, vart presentert offentleg i Klepp rådhus.

Jærsmia si prinsipperklæring «Ja, me kan både verna matjorda og bygga for ei veksande befolkning!» vart offentleggjort og overlevert til Fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa.

 Blant dei 200 frammøtte var lokal- og regionalpolitikarar, forvaltar, representantar frå ei rekke lag og organisasjonar i regionen, frå bønder, utbyggarar, næringsforeining, sentrumsforeiningar og bygdelag.

Les mer …

Tomatfestivalen 2014

tomatfestival

Rogaland Landbrukspark var sammen med Bioforsk Vest representert med stand på årets tomatfestival på Finnøy i Ryfylke. Tomatfestivalen er en stor begivenhet på øya, og samler både små og store. Her er fokuset veksthusproduksjon og tomater, men også andre utstillere var på plass. Traktorer og landbruksmaskiner, mattelt med lokale delikatesser, sang fra scenen, og ekte bygdestemning preget festivalen.

Vi hadde mye besøk på standen. I tillegg til faglig informasjonen hadde vi også gjettelek. Publikum skulle gjette hvor mange tomatfrø som var i reagensrøret, riktig antall var 1052 stk. Vinneren  som gikk av med seieren tippet 1020stk. Hun gikk fornøyd hjem med hovedgevinsten, en stor og flott kurv med ferske gode grønnsaker.

Landbruksminister Sylvi Listhaug var med å åpnet festivalen. Hun deltok også i potet/tomatløpet. Her representerte poteten team Listhaug og lokale politikere, og tomaten team lokale bønder og gartnere. Det endte med at poteten gikk først i mål; bøndene måtte se seg slått av politikerne. I hvertfall denne gang….

Mengder med glade mennesker, sol fra en nesten skyfri himmel, og god stemning, gjorde dette til en flott festivaldag!

 

Les mer …

Trepark ved Bioforsk Særheim

Tre på særheim2Fra før er det på Særheim etablert flere arter og sorter av trær til grøntmiljø i en trepark. Nå bidrar Folkvord Planter med flere trær, til testing og demonstrasjon. I denne omgang blir det plantet i alt 12 arter og sorter av rogn og asal som en allé langs Postveien.

 Arbeidet med å finne fram til det beste plantematerialet er svært viktig for kvaliteten i grøntarealene. Målet er å finne fram til gode planter som er tilpasset krav en finner i naturmangfoldloven og for å møte de store utfordringene plantesykdommer og klimaendringene innebærer. Vi bruker for få arter i norske grøntanlegg ved tettsteder og byer og det er derfor nødvendig å øke mangfoldet. Demonstrasjon av trærne kan være et viktig virkemiddel i den sammenheng. Vi regner også med at demonstrasjonsanlegga ved Bioforsk Særheim skal bli til et godt verktøy ved fagdager og opplæring med plantebruk som tema.

Les mer …

Bønder og utbyggararar; frå konflikt til dialog og samarbeid

Jersmia

21 august presenterer Jærsmiå sine første resultat: Bønder og utbyggararar frå konflikt til dialog og samarbeid

Konfliktnivået knytt til jordvern/matproduksjon og boligbygging i jærlandskapet har vore svært høgt, og kommunikasjonen sterkt prega av skyttargravsretorikk og lite kontakt på tvers av konfliktliner. Dialogforumet/tankesmia Jærsmiå har på kort tid medverka til ei betydeleg klimaendring. Torsdag 21 august kl 18.30 skal nokre av resultata frå arbeidet presenterast. For første gong nokosinne går bønder og utbyggarar frå jærregionen saman om ein felles boligbygging-/jordvernkonferanse. Arrangementet finn stad i Klepp rådhus.

Jærsmiå består av profilerte representantar for landbruk, bolignæring, anna næringsliv, politikk og forvalting, forsking og frilufts-/verneinteresser i jærregionen. Dialog på tvers av sektor- og interessegrenser er nytta som verktøy for å produsera modellar for arealutvikling med breitt eigarskap og derfor, potensielt, stor berekraft. Det er gjort betydelege framsteg i dette arbeidet, og resultat blir presenterte under samlinga.

Det vert innleiingar frå m.a. fylkesmann Magnhild Meltveit Kleppa, professor (og prosjektleiar) Dag Jørund Lønning, ordførar Ane Mari Braut Nese, og representantar for bøndene og utbyggarane i Jærsmiå. Forskar Olav Eggebø vil presentera den nye nettportalen for arealutvikling i jærregionen.

I løpet av kvelden skal og alle frammøtte trekkjast inn i dialogen rundt dei viktige spørsmåla: kor skal me dyrka, og kor skal me bygga? korleis får me til gode arealprosessar der alle interesser blir inkluderte? korleis samskaper me attraktive lokalsamfunn i regionen vår?

Tidspunkt og program finn ein her.

Meir info: Prosjektleiar prof. Dag Jørund Lønning

Les mer …

Besøk frå Estland.

age 3age 2age 1Onsdag 16 juli fekk me besøk av ei gruppe på 27 personar frå Voru bondelag, Estland. Voru bondelag er i år 25 år, og i denne forbindelse har dei arrangert ein fagtur til Norge. Odd Undem, frilandsprodusent frå Orre, var vert for reisefylgje. Marika Parv frå Voru, tidlegare elev på Øksnevad vgs, var med som tolk. Rogaland Landbrukspark var eit av fleire stopp i løp av dei tre  hektiske dagane dei skulle vera her i Norge.

Kristin Skrettingland frå Rogaland Landbrukspark, Martin Svebestad, dagleg leiar  Klepp Rekneskapslag og Michel Verheul, forsker Bioforsk, var med og hadde innlegg om Rogaland landbrukspark, og om landbruk og grønt milljø i Norge og Rogaland.

Næringsutviklar Åge Jørgensen var med og viste rundt i veksthusa.

 

 

Les mer …

KLEPP REKNESKAPSLAG, GODT I GANG MED UTVIDING AV KONTORBYGG

pabygg KleppR2

Pabygg KleppRDå er Klepp Rekneskapslag godt i gang med utviding av kontorbygget. Påbygga bestå av:

- 8 kontor, eit møterom og arkiv.

- Utviding av dagens pause-/møterom.

I løp av hausten vil dei fire medarbeidarane som nå sit i brakkekontora få flytta inn i nye kontor.

 

 

Les mer …

Tiltak mot ekstrem nedbør.

grøne tak isak

 

Det har den siste tida vore full aktivitet her på Særheim for å få på plass grøne tak. Stavanger kommune i samarbeid med ExxonMobile Norge, Bergen kommune, Sandnes kommune, Sola kommune og Randaberg kommune, og med støtte frå RFF Vestlandet vert prosjektet leda av forskingsleiar ved Bioforsk Vest Særheim Arne Sæbø. Tema for prosjektet er «Lokal overvannshåndtering». Arbeidet går ut på å koma fram til beste vegetasjon og vekstmedier tilpassa dei store nedbørsmengdene me har her på Vestlandet, samt utforming av regnbed.

 

 

Byar og tettstader er sårbare for ekstremver med mykje nedbør. Avløpsnettet er sjeldan dimensjonert for å ta unna så store avrenninger som me kan forventa i framtida, seiar forskingsleiar Arne Sæbø. Mange europeiske byar har satsa mykje på grøne tak og regnbed. Norge har ikkje mykje kunnskap på dette feltet ennå, sjølv om her er meir nedbør enn i mange andre land. Men dette vil koma seg, meiner Sæbø.

Les mer …

Fint besøk på Særheim

bilde 3Kronengruppen1

I dag hadde me besøk av salssjef i Kronengruppen, Stein Waage, og Direktør på Jæren Hotell, Torbjørn Løfaldli, for å presentere Rogaland landbrukspark.

Det er viktig å skape relasjonar og byggja nettverk i miljøet rundt oss. Dei besøkande vart imponert over informasjonen og inntrykka dei fekk her på Særheim i dag. Jæren hotell har eit av regionens mest kjente kjøkken, med slagordet «Det Jærske kjøkken». Det slo derfor godt ann då næringsutviklar Åge Jørgensen i Bioforsk, og Førsteamanuensis på Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling Rhys Evans, serverte bringebærskot marinert i sitron, under omvisinga i veksthuset. Dette resulterte i at direktøren tok med seg ein stor bukett bringebærskot tilbake til hotellet for eksperimentering på «Det Jærske kjøkken». Dei var tydeleg opne og interesserte i nyskapande og kreative samarbeidsprosjekt i tida framover.

Les mer …

Underkategorier

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

Rogaland Landbrukspark

landb liten

Rogaland Landbrukspark er Norges største kompetansesenter for landbruk.

Vi skal gjennom samhandling om prosjekter, aktiviteter, nettverksbygging, formidling av kompetanse, profilering og felles kompetanseutvikling innen FoU, utdanning og rådgivning skape:

Økt konkurransekraft for landbruket

Månedens Arrangement

April 2019
M T O T F L S
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30

Abonner på Nyhetsbrev