Nyheter

MEIR MAT I MATFYLKET -på ein berekraftig måte.

tine kviamarka Torsdag 31.oktober vart dialogkonferansen:

"Meir mat i matfylket- på ein bærekraftig måte"

arrangert på Tine meieriet Jæren i Kviamarka. Bakgrunnen for at konferansen vart arrangert, er at Rogaland Landbrukspark SA jobbar med eit forprosjekt der målet er å få til ein Arenasøknad med same overskrift som konferansen.

 

 

 

Les mer …

Bioforsk Vest Særheim bidrar til undervisningen av landskapsarkitekter

 

Arne

 

 

 

Arne Sæbø har for tredje året vært invitert til Københavns universitet for å holde forelesning for studentene på kurset «Urban Ecosystems». Studentene er framtidige planleggere og landskapsarkitekter. I Danmark er det satt fokus på hvordan en kan tilpasse byrommene med mer grøntarealer, for å nytte de mange verdiene en finner av planter og hele økosystemer i det urbane byrommet.

 

 

Les mer …

AGROVISJON 2013

agrovisjon 2013

Agrovisjon 2013 ble avholdt i Stavanger Forum 11. – 13. oktober. Her hadde bedriftene i Rogaland Landbrukspark felles stand. Under åpningen av agrovisjon ble det av flere nevnt at mer kompetanse var en viktig suksess faktor for landbruket i fremtiden. Og det er nettopp dette vi prøver å imøtekomme: å dekke landbruket sitt behov for et profesjonelt kompetansemiljø innen FoU, utdanning og rådgiving.

På standen til Rogaland landbrukspark kunne en komme for å snakke med dyktige fagfolk som er både engasjerte og flinke til å formidle den kunnskap og kompetansen de har videre.

 

Les mer …

«Til for bonden»

til for bonden 

«Til for bonden»

 

Opplever du kvardagen vanskeleg – og ønskjer ein å snakka med?

Du kan ringa 950 09 000 alle dagar mellom kl. 09.00-21.00 og få snakka med ein av vaktene.

Initiativet til «Til for bonden« kom frå ein bonde som opplever at mange har behov for nokon å snakka med.

Kva er «Til for bonden»?

  • Du kan ringa og snakka med ein erfaren bonde,      som kan hjelpa deg vidare, eller vera til stades for deg der og då.
  • Det er eit lågterskeltilbod,
  • Vakttelefonen er gratis. Henvisning vidare kan      vera betalingsteneste.
  • Tilbodet er ikkje eit tilsyn. Derimot må vaktene      vita kva tid dei har varslingsplikt.      
  • Tilbodet er uavhengig av organisasjonstilknyting.
  • Nye i næringa får trygghet for at det finst ein      arena dei kan ta kontakt med dersom dei får vanskar.
  • Alle som      står bonden nær, kan ta kontakt med vaktene.

Les mer …

Potethausting på Særheim

bilete rlp

 

 

 

Onsdag 18/9 var det besøk av 300 - 400 barnehagebarn frå Klepp og Time kommune for å ta opp poteter. Dei same barne var her i vår og sette potetene. Det er viktig å læra opp barna om kvar maten dei kjøper i butikken kjem fråBlunke

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mer …

Nå oppgraderar ITAS vêrstasjonen på Særheim

                                                              Tulips

                                                                                                                                                                                                                                               På oppdrag frå LMT oppgraderar ITAS vêrstasjonen på Særheim. Det vil føra til enda fleire detaljerte klimadata.

 

Hestesko-kast

b8bilde4                                               Fredag 30 september vart det store Særheim-mVinnerlagesterskapet i hesteskokast arrangert for alle ansette i RLP. Det var blod, sveitte og tårar før HLB/VLJ gjekk av med både seier og mykje heder og ære. Vandrepokalen står nå i vindauge på kontoret, og me vil gratulera så mykje med ein velfortjent seier.

Til for bonden - vakttelefon

telephone black

 

Dette er eit nytt tilbod for den som opplever kvardagen vanskeleg, og ønskjer nokon å snakka med. Ein kan ringa    950 09 000 alle dagar mellom kl. 09.00-21.00. Der møter du ein av vaktene som er erfarne bønder. Dei er skolerte for å møta andre som opplever ein tøff kvardag. Andre som står bonden nær, kan også ta kontakt.       Tenesta startar 1. september.

 

Les mer …

Tomatfestivalen

Tomatfestivalalen

Lørdag var  Bioforsk Vest Særheim representert på Tomatfestivalen på Finnøy hvor vi hadde felles stand med Norsk landbruksrådgivning. Vi deltok med en veldig sunn stand, hvor hovedfokuset var tomater og grønnsaker. Vi hadde aktiviteter både... for barn og voksne.

 

 

 

Les mer …

Jærsmiå

Grovfôr

Jærsmiå er eit toårig pilotprosjekt der sentrale representantar for landbruk, utbygging/næringsliv, natur-/kulturvern, friluftsliv samt viktige offentlege utviklingsaktørar, blir inviterte til å koma saman i ei tankesmie for å prøva å identifisera felles verdiar, framtidsvisjonar og potensielle dialogbaserte utviklingsstrategiar. HLB er prosjekt-/prosessleiar for satsinga.

 

Les mer …

SVARTHALESPOVEN

HLB, i lag med fleire aktørar i Rogaland Landbrukspark, har saman med bøndene rundt Orrevatnet starta på eit prosjekt som skal gje svar på: Korleis kombinera aktivt landbruk og vern av raudlisteartar. Dei har gitt prosjektet undertittelen: Jærbonden og svarthalespoven; symbiose eller dysbiose. Her er utgangspunktet at det skal produserast mat, og deretter vil ein sjå korleis ein best mogeleg kan verna om svarthalespoven. Ikkje ved å laga restreksjonar og begrensningar for bøndene.       svarthalespove

Les mer …

Underkategorier

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

Rogaland Landbrukspark

landb liten

Rogaland Landbrukspark er Norges største kompetansesenter for landbruk.

Vi skal gjennom samhandling om prosjekter, aktiviteter, nettverksbygging, formidling av kompetanse, profilering og felles kompetanseutvikling innen FoU, utdanning og rådgivning skape:

Økt konkurransekraft for landbruket

Månedens Arrangement

April 2019
M T O T F L S
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30

Abonner på Nyhetsbrev