Nyheter

Fagsamlingar grovfòr

thumb GrovfôrNorsk Landbruksrådgiving Rogaland, inviterer til fagsamlingar for alle interesserte grovfòrmedlemmer.

 

 

Les mer …

Nøkkeltal 2011

ku og_grasNøkkeltala skal gje deg som gardbrukar eit måltal for oppnådd økonomisk resultat i produksjonen.

Dette måltalet kan du nytta til å samanlikna mot statistikken for denne produksjonen, og dermed sette deg mål for kva økonomisk resultat du ynskjer å oppnå.

Finn dine nøkkeltal her: Nøkkeltal 2011

 

Les mer …

Fag- og inspirasjonssamling for økologisk landbruk

thumb OikosBli med på fag- og inspirasjonssamling for økologisk landbruk 1. - 2. mars i Sandnes

Fag og inspirasjonssamlingen er eit årleg møtepunkt for bønder med økologisk produksjon, forbrukarar og andre som er interessert i økologisk landbruk.

 

Les mer …

Høgskuleutdanning for livskraftige bygdesamfunn

thumb pic28Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling (HLB) tilbyr fleksible høgskulestudiar med fokus på landbruks-, nærings- og bygdeutvikling. HLB sin visjon er å vera ein sentral kunnskapsleverandør for levande og livskraftige bygdesamfunn.

HLB tilbyr Skandinavias einaste bachelorutdanning i bygdeutvikling.

 

Les mer …

Landbrukskonferansen 2013

thumb sau_på_beiteLandbrukspolitisk konferanse 5. mars
Fagsamling for landbruksforvaltninga 6. mars

Sted: Quality Residence hotell, Sandnes

Les mer …

Håvard Teigen til HLB

thumb Håvard_TeigenHåvard Teigen er ansatt som professor II i bygdeutvikling ved HLB fra nyttår.

De siste årene har han arbeidet spesielt med innovasjon både som forsker og lærer ved masterstudiet i Innovasjon og Næringsutvikling ved Høgskulen i Lillehammer (HiL). Han har også vært rektor ved HiL

 

 

Les mer …

NORGRO AS - til Rogaland Landbrukspark

Maren HomnesNORGRO AS flytter fra Sandnes til Rogaland Landbrukspark, Særheim

Maren Homnes er utdannet fra Universitet for Miljø og Biovitenskap på Ås med MC`s Plantevitenskap retning jord og hagebruk. Hun skrev hovedfagsoppgaven for Bioforsk Plantehelse i virologi, med hovedfag i plantevern og veksthus.
Etter endt studie ble hun ansatt i NORGRO AS som fagkonsulent i veksthus, hvor hun nå har vært i tre år.

 

Les mer …

Tomat - resultater i verdensklasse

Tomat - Resultater i verdensklasseNorske, det vil i hovedsak si rogalandske, tomater er nå blant verdens beste, hevder forskere og gartnernæringen. Avlingenen er også svært høye.

Les hele artikkelen fra Aftenbladet her: Tomat - resultater i verdensklasse

 

Les mer …

Logistikk i kufjøs - Studietur til Danmark

thumb logistikkHar du lyst å bli med på studietur til Danmark - 27. - 28. februar?

Studieturen vil gje inspirasjon og innspel til deg som vurderar nytt kufjøs i forhold til:
God logistikk, fleksibilitet og moglegheit for utviding, dyrevelferd og ulike dyregrupper sine behov, økonomi og kostnadseffektive løysingar

Les mer …

Fra vill ide og engasjement til storstilt produksjon

thumb Kinn_bryggeriFagkonferanse i Stavanger 5.januar - Jåttå Videregående skole - kl. 11.00 - 16.00
Produkter med lokal tilhørighet og en god historie er svaret på folks søken på en god matopplevelse. Gode ideer og høye ambisjoner står bak utviklingen av produkter. 

Hvordan kan produktene nå markedet?

 

Les mer …

Studerer matproduksjon i et endret klima

ku og_grasNytt europeisk forskningssamarbeid:

Med èn milliard underernærte mennesker og en stadig økende befolkning, er det anslått at vi må øke vår globale matproduksjon med minst 70 prosent innen 2050. Samtidig må matproduksjonen tilpasses klimaendringene vi står overfor og det må utvikles nye metoder for å redusere klimagassutslippene fra landbruket

 

Les mer …

Underkategorier

Share to Facebook Share to Twitter Share to Linkedin 

Rogaland Landbrukspark

landb liten

Rogaland Landbrukspark er Norges største kompetansesenter for landbruk.

Vi skal gjennom samhandling om prosjekter, aktiviteter, nettverksbygging, formidling av kompetanse, profilering og felles kompetanseutvikling innen FoU, utdanning og rådgivning skape:

Økt konkurransekraft for landbruket

Månedens Arrangement

April 2019
M T O T F L S
week 14 1 2 3 4 5 6 7
week 15 8 9 10 11 12 13 14
week 16 15 16 17 18 19 20 21
week 17 22 23 24 25 26 27 28
week 18 29 30

Abonner på Nyhetsbrev